یکشنبه , ۶ مهر ۱۳۹۹
خانه / بندرعباس

بندرعباس

کوچه قدس۳۳طبقه ۵ واحد۸

آپارتمانی ۶طبقه هر طبقه سه واحد.واقع در طبقه پنجم واحد۸ پارکینگ اختصاصی دارد،نگهبان دارد،ملحفه سفید موجوداست،، دوربین مداربسته محوطه پارکینگ دارد،منوی رستوران و بیرون بر و فست فود با کداشتراک موجود است،فاصله تا دریا و مراکز خرید کمتر از ۵دقیقه لینک کوچه قدس۳۳طبقه ۵ واحد۸

توضیحات بیشتر »

کوچه قدس۳۳طبقه ۴واحد ۶

آپارتمانی ۶طبقه هر طبقه سه واحد.واقع در طبقه چهار واحد۶ پارکینگ اختصاصی دارد،نگهبان دارد، دوربین مداربسته محوطه پارکینگ دارد،منوی رستوران و بیرون بر و فست فود با کداشتراک موجود است،فاصله تا دریا و مراکز خرید کمتر از ۵دقیقه،ملحفه سفید موجود است. لینک کوچه قدس۳۳طبقه ۴واحد ۶

توضیحات بیشتر »

کوچه مدبر زاده طبقه سوم واحد شانزده

آپارتمانی واقع در طبقه سوم واحد شانزده پارکینگ اختصاصی دارد، پارکینگ دارد،منوی رستوران و بیرون بر و فست فود با کداشتراک موجود است،فاصله تا دریا و مراکز خرید کمتر از ۵دقیقه،ملحفه سفید موجود است.سرویس فرنگی سیار موجود لینک کوچه مدبر زاده طبقه سوم واحد شانزده

توضیحات بیشتر »

پشت مجتمع تجاری سیتی سنتر ط اول واحد ۲

آپارتمانی واقع در طبقه اول واحد دو پارکینگ اختصاصی دارد، پارکینگ دارد،منوی رستوران و بیرون بر و فست فود با کداشتراک موجود است،فاصله تا دریا و مراکز خرید کمتر از ۵دقیقه،ملحفه سفید موجود است. لینک پشت مجتمع تجاری سیتی سنتر ط اول واحد ۲

توضیحات بیشتر »

کوچه مدبر زاده طبقه دوم واحد هفتم

آپارتمانی واقع در طبقه دوم واحد هفت پارکینگ اختصاصی دارد، پارکینگ دارد،منوی رستوران و بیرون بر و فست فود با کداشتراک موجود است،فاصله تا دریا و مراکز خرید کمتر از ۵دقیقه،ملحفه سفید موجود است. لینک کوچه مدبر زاده طبقه دوم واحد هفتم

توضیحات بیشتر »

کوچه قدس۳۳طبقه ۵ واحد۸خواب مستر

آپارتمانی ۶طبقه هر طبقه سه واحد.واقع در طبقه پنجم واحد۸ پارکینگ اختصاصی دارد،نگهبان دارد،ملحفه سفید موجوداست،، دوربین مداربسته محوطه پارکینگ دارد،منوی رستوران و بیرون بر و فست فود با کداشتراک موجود است،فاصله تا دریا و مراکز خرید کمتر از ۵دقیقه لینک کوچه قدس۳۳طبقه ۵ واحد۸خواب مستر

توضیحات بیشتر »

کوچه قدس۳۳طبقه ۴واحد ۶خواب مستر

آپارتمانی ۶طبقه هر طبقه سه واحد.واقع در طبقه چهار واحد۶ پارکینگ اختصاصی دارد،نگهبان دارد، دوربین مداربسته محوطه پارکینگ دارد،منوی رستوران و بیرون بر و فست فود با کداشتراک موجود است،فاصله تا دریا و مراکز خرید کمتر از ۵دقیقه،ملحفه سفید موجود است. لینک کوچه قدس۳۳طبقه ۴واحد ۶خواب مستر

توضیحات بیشتر »