دوشنبه , ۷ مهر ۱۳۹۹
خانه / فومن

فومن

بوم گردی خوش بوم گیلان واحد ۱

این ویلای نوستالوژی در روستای خشکمودهان واقع شده که دسترسی به قلعه رودخان و ماسوله و ساحل گیسوم و دریاچه ساقالسکار ماسال و مرداب سراوان دارد . این امارت روستایی بزرگ قابلیت پذیرایی از تور های گروهی تا ۴۰ نفر را نیز دارد . لینک بوم گردی خوش بوم گیلان واحد ۱

توضیحات بیشتر »

بوم گردی خوش بوم گیلان – واحد۴

این ویلای نوستالوژی در روستای خشکمودهان واقع شده که دسترسی به قلعه رودخان و ماسوله و ساحل گیسوم و دریاچه ساقالسکار ماسال و مرداب سراوان دارد . این امارت روستایی بزرگ قابلیت پذیرایی از تور های گروهی تا ۴۰ نفر را نیز دارد لینک بوم گردی خوش بوم گیلان – واحد۴

توضیحات بیشتر »

بوم گردی خوش بوم گیلان – واحد ۳

این ویلای نوستالوژی در روستای خشکمودهان واقع شده که دسترسی به قلعه رودخان و ماسوله و ساحل گیسوم و دریاچه ساقالسکار ماسال و مرداب سراوان دارد . این امارت روستایی بزرگ قابلیت پذیرایی از تور های گروهی تا ۴۰ نفر را نیز دارد لینک بوم گردی خوش بوم گیلان – واحد ۳

توضیحات بیشتر »

بوم گردی خوش بوم گیلان – واحد ۲

این ویلای نوستالوژی در روستای خشکمودهان واقع شده که دسترسی به قلعه رودخان و ماسوله و ساحل گیسوم و دریاچه ساقالسکار ماسال و مرداب سراوان دارد . این امارت روستایی بزرگ قابلیت پذیرایی از تور های گروهی تا ۴۰ نفر را نیز دارد . لینک بوم گردی خوش بوم گیلان – واحد ۲

توضیحات بیشتر »

بوم گردی خوش بوم گیلان وحد ۱

این ویلای نوستالوژی در روستای خشکمودهان واقع شده که دسترسی به قلعه رودخان و ماسوله و ساحل گیسوم و دریاچه ساقالسکار ماسال و مرداب سراوان دارد . این امارت روستایی بزرگ قابلیت پذیرایی از تور های گروهی تا ۴۰ نفر را نیز دارد . لینک بوم گردی خوش بوم گیلان وحد ۱

توضیحات بیشتر »

بوم گردی خوش بوم گیلان

این ویلای نوستالوژی در روستای خشکموادهان واقع شده که دسترسی به قلعه رودخان و ماسوله و ساحل گیسوم و دریاچه ساقالسکار ماسال و مرداب سراوان دارد . این امارت روستایی بزرگ قابلیت پذیرایی از تور های گروهی تا ۴۰ نفر را نیز دارد . لینک بوم گردی خوش بوم گیلان

توضیحات بیشتر »