چهارشنبه , ۷ آبان ۱۳۹۹
خانه / محمود آباد

محمود آباد

۱۰۶ محمود آباد

یک ویلای ساحلی با تمام امکانات رفاهی برای گذراندن یک تعطیلات پر هیجان محیطی امن در داخل شهرک امكانات شهرك:داراى استخر سر پوشيده كه هر واحد تايم مخصوص خود را دارد سوپر ماركت آلاچيق باربيكيو زمين بازى كودكان زمين واليبال فوتبال اتاق ورزش (ميز پينگ پنگ شطرنج فوتبال دستى ) محوطه سر سبز پاركينگ سرايدارى و مديريت ٢٤ ساعته واحد …

توضیحات بیشتر »

۱۰۱ محمود آباد

یک ویلای ساحلی با تمام امکانات رفاهی برای گذراندن یک تعطیلات پر هیجان محیطی امن در داخل شهرک امكانات شهرك:داراى استخر سر پوشيده كه هر واحد تايم مخصوص خود را دارد سوپر ماركت آلاچيق باربيكيو زمين بازى كودكان زمين واليبال فوتبال اتاق ورزش (ميز پينگ پنگ شطرنج فوتبال دستى ) محوطه سر سبز پاركينگ سرايدارى و مديريت ٢٤ ساعته واحد …

توضیحات بیشتر »

۱۰۴ محمود آباد

یک ویلای ساحلی با تمام امکانات رفاهی برای گذراندن یک تعطیلات پر هیجان محیطی امن در داخل شهرک امكانات شهرك:داراى استخر سر پوشيده كه هر واحد تايم مخصوص خود را دارد سوپر ماركت آلاچيق باربيكيو زمين بازى كودكان زمين واليبال فوتبال اتاق ورزش (ميز پينگ پنگ شطرنج فوتبال دستى ) محوطه سر سبز پاركينگ سرايدارى و مديريت ٢٤ ساعته واحد …

توضیحات بیشتر »

۱۰۳ محمود آباد

یک ویلای ساحلی با تمام امکانات رفاهی برای گذراندن یک تعطیلات پر هیجان محیطی امن در داخل شهرک امكانات شهرك:داراى استخر سر پوشيده كه هر واحد تايم مخصوص خود را دارد سوپر ماركت آلاچيق باربيكيو زمين بازى كودكان زمين واليبال فوتبال اتاق ورزش (ميز پينگ پنگ شطرنج فوتبال دستى ) محوطه سر سبز پاركينگ سرايدارى و مديريت ٢٤ ساعته واحد …

توضیحات بیشتر »

۱۰۵ محمود آباد

یک ویلای ساحلی با تمام امکانات رفاهی برای گذراندن یک تعطیلات پر هیجان محیطی امن در داخل شهرک امكانات شهرك:داراى استخر سر پوشيده كه هر واحد تايم مخصوص خود را دارد سوپر ماركت آلاچيق باربيكيو زمين بازى كودكان زمين واليبال فوتبال اتاق ورزش (ميز پينگ پنگ شطرنج فوتبال دستى ) محوطه سر سبز پاركينگ سرايدارى و مديريت ٢٤ ساعته واحد …

توضیحات بیشتر »