سه شنبه , ۱ مهر ۱۳۹۹
خانه / یزد

یزد

سوییت های خیابان آذریزدی – واحد ۴

واقع در مرکز شهر نزدیک به مراکز خرید و بافت جدید و سنتی ،کنار خیابان بسیار شیک و تمیزیک این ساختمان با ۵ واحد سوئیت مستقل و این واحد دوخواب همکف با دو ماشین پارکینگ،یک واحد هم خودمو ساکنین لینک سوییت های خیابان آذریزدی – واحد ۴

توضیحات بیشتر »

سوییت های خیابان آذریزدی – واحد ۱

واقع در مرکز شهر نزدیک به مراکز خرید و بافت جدید و سنتی ،کنار خیابان بسیار شیک و تمیزیک این ساختمان با ۵ واحد سوئیت مستقل و این واحد تک خواب حیاط دار دو ماشین پارکینگ،یک واحد هم خودمو ساکنین لینک سوییت های خیابان آذریزدی – واحد ۱

توضیحات بیشتر »

سوییت های خیابان آذریزدی – واحد ۳

واقع در مرکز شهر نزدیک به مراکز خرید و بافت جدید و سنتی ،کنار خیابان بسیار شیک و تمیزیک این ساختمان با ۵ واحد سوئیت مستقل و این واحد دو خواب حیاط دار با دو ماشین پارکینگ،یک واحد هم خودمو ساکنین لینک سوییت های خیابان آذریزدی – واحد ۳

توضیحات بیشتر »

سوییت های خیابان آذریزدی – واحد ۲

واقع در مرکز شهر نزدیک به مراکز خرید و بافت جدید و سنتی ،کنار خیابان بسیار شیک و تمیزیک این ساختمان با ۵ واحد سوئیت مستقل و این واحد تک خواب وی آی پی دار با پارکینگ،یک واحد هم خودمو ساکنین لینک سوییت های خیابان آذریزدی – واحد ۲

توضیحات بیشتر »